PROGNOSES &

TOEKOMSTSCENARIO'S

MAKEN

PROGNOSES &

TOEKOMSTSCENARIO'S MAKEN

Hoe staat uw bedrijf er in verschillende scenario’s voor? Wat zijn de gevolgen van de beslissingen die u neemt? Want naast dat we u inzicht in actuele cijfers bieden, helpen we u met inzicht in toekomstige cijfers. Via uw dashboard kunt u zelf gedetailleerde prognoses en toekomstscenario’s maken. Wat betekent het terugvallen van de omzet bijvoorbeeld voor uw kredietbehoefte en personele bezetting? Wat is de impact van een maatregel of subsidie? U kunt zelf aan de knoppen draaien en elk mogelijk scenario uitwerken.

Uw accountant kan u daarbij zo nodig helpen. Hij of zij volgt de ontwikkelingen in uw bedrijf op de voet, beoordeelt de data en de uitkomsten van uw analyses. Wel zo handig als u vragen heeft of wilt overleggen. En komt er een kredietbehoefte uit uw scenario’s? Dan kunnen we u helpen met een liquiditeitsbegroting en de aanvraag bij diverse kredietverstrekkers.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

“Ik vind het belangrijk om snel en actueel inzicht te hebben in mijn belangrijkste cijfers: het resultaat en de marges, zowel in totaal als per omzetgroep. Zo kan ik direct bijsturen wanneer dat nodig is. Maar ik wil ook vooruitkijken, zeker nu met de coronacrisis. Met de scenarioplanning in mijn dashboard zie ik bijvoorbeeld direct de consequenties van de terugloop in omzet en inkoopkosten. Voorheen kostte het me veel tijd om dit door te rekenen; nu heb ik dat met een paar klikken zo inzichtelijk! Dat maakt het mogelijk om op reguliere basis vooruit te kijken en te bepalen of en waar ik moet ingrijpen.”

Marcel Oostrom - Eigenaar Catermaat Zuid-Holland