Financiële kerncijfers

DRV Accountants & Adviseurs (inclusief haar deelnemingen) kende in 2019 een gezonde groei. De geconsolideerde netto omzet groeide met acht procent van € 54,9 miljoen in 2018 naar € 59,2 miljoen in 2019. Deze groei is mede gerealiseerd door de aansluiting van HWH Accountants & Belastingadviseurs uit De Lier per 1 januari 2019. Ook heeft de uitbreiding van dienstverlening en expertise, zoals IT Consultancy en IT Audit & Assurance, bijgedragen aan een hogere omzet in 2019. Verdere groeimogelijkheden zijn afgeremd door de krapte op de arbeidsmarkt, die ons met name in de controlepraktijk parten speelde.

Het gemiddeld aantal medewerkers bleef in 2019 op hetzelfde niveau als in 2018. Door deze stabilisatie bleef de groei van de arbeidskosten beperkt tot ruim vier procent, zowel in salariskosten als in opleidingsprogramma’s voor onze medewerkers. De omzet steeg met acht procent. Het verschil met de groei van de arbeidskosten is onder meer te verklaren door het verbeteren van de efficiency in onze werkprocessen en door een aantal incidentele opdrachten. De uitgaven aan IT zijn in 2019 opnieuw fors toegenomen. Omdat de groei van de omzet hoger was dan de groei van de arbeidskosten, steeg de toegevoegde waarde met achttien procent.

Voor 2020 staan geen aansluitingen van andere kantoren gepland. Ondanks de onzekerheid die ontstaat door de coronacrisis verwachten we een gezonde groei. De periode na het uitbreken van de crisis hebben we veel cliënten kunnen helpen een weg te vinden in de veelheid aan (tijdelijke) regelingen. Als proactieve ‘trusted advisor’ staan we hen ook bij om hun bedrijfsvoering aan te passen aan veranderende omstandigheden op langere termijn. Dat wordt op waarde geschat. We hopen daarmee een bijdrage te leveren aan het behoud van ondernemingen in de echte economie: de kracht van Nederland.

Financiële kerncijfers

(bedragen * € 1.000)