Verklaring beleids- en kwaliteitsbepalers

Samen met Compliance, Kwaliteitsmanager en Bureau Vaktechniek hebben Beleids- en Kwaliteitsbepalers op 10 maart 2020 het stelsel van kwaliteitsbeheersing geƫvalueerd.

Uit deze evaluatie volgt dat:

  • De rol die Beleids- en Kwaliteitsbepalers vervullen door Compliance, Kwaliteitsmanager en Bureau Vaktechniek als kritisch en goed wordt ervaren.
  • De Beleids- en Kwaliteitsbepalers een goede relatie met de externe accountants, eindverantwoordelijk accountants en eindverantwoordelijk professionals hebben, betrokken en slagvaardig zijn.
  • De Beleids- en Kwaliteitsbepalers frequent overwegen of aanpassing van het stelsel nodig is en dat zij kritisch blijven ten aanzien van de gewenste en gerealiseerde kwaliteit.

Op basis van deze evaluatie en met inachtneming van het voorgaande hebben de Beleids- en Kwaliteitsbepalers vastgesteld dat:

  • Het stelsel van kwaliteitsbeheersing van DRV doeltreffend heeft gefunctioneerd.
  • Intern toezicht op de naleving van de onafhankelijkheidsvoorschriften is uitgevoerd.
  • Er een gestructureerd en effectief beleid is gevoerd om de basiskennis van zowel de medewerkers als de partners en de ontwikkelingen op het vakgebied te onderhouden.

Bergen op Zoom, 28 april 2020

M. Bick RA

drs. J.F.I. Gijsel RA

M.J.P. Utermark AA