Jaarverslag 2019


In dit Jaarverslag 2019 beschrijven we de manier waarop we onze organisatie leiden, de keuzes die we maken en de inspanningen die we doen om één van de beste kantoren van Nederland te zijn voor cliënten en medewerkers. We combineren hierin het jaarverslag en het kwaliteitsverslag. De aandacht voor kwaliteit zit immers verweven in onze organisatie. Maar vooral vinden we dat verantwoording afleggen even belangrijk is als het schetsen van de mooie ontwikkelingen in het verslagjaar. Wij hopen dat u het verslag met plezier zult lezen.