Financiële kerncijfers

DRV Accountants en Adviseurs (inclusief haar deelnemingen) kende in 2018 een verdere groei. De geconsolideerde netto omzet groeide met 11 procent van € 49,5 miljoen in 2017 naar € 54,9 miljoen in 2018. Deze groei is mede gerealiseerd door de aansluiting van BRG Accountants & Belastingadviseurs uit Oosterhout per 1 januari 2018.

De aansluiting van dit kantoor droeg ook bij aan de groei van het aantal medewerkers. Door de krapte op de arbeidsmarkt had DRV in 2018 verschillende langdurige vacatures. Dit heeft een rem gezet op onze groeimogelijkheden in de markt.

Financiële kerncijfers

(bedragen * € 1.000)

De groei van de arbeidskosten bedroeg ruim 10 procent. Een stevige groei, onder andere door groei van de bezetting en door de kosten van werving en selectie van personeel. De groei in omzet zien we ook terug in de groei van de toegevoegde waarde, plus 15 procent.

Voor 2019 verwachten we opnieuw een groei. Per 1 januari 2019 is HWH Accountants & Belastingadviseurs uit De Lier aangesloten bij DRV. Hiermee wordt de positie van de vestiging Naaldwijk in het Westland verder versterkt. DRV blijft daarmee werken aan een stevige marktpositie en een financieel gezonde bedrijfsvoering, om onze cliënten een goede dienstverlening te blijven bieden en onze medewerkers een solide werkgever.