Sponsoring

Met ontzettend veel plezier werken wij in de echte economie. Wij voelen ons nauw betrokken bij de familiebedrijven die zo’n grote bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. En we voelen ons verbonden met de omgeving waarin we werken en wonen. Vandaar dat veel DRV’ers actief zijn in netwerken, verenigingen en stichtingen. Ook als organisatie nemen we onze verantwoordelijkheid, door veel clubs, evenementen en initiatieven, van klein tot groot, vaak jarenlang een financiële bijdrage te geven.

Het is onmogelijk om alle maatschappelijke, culturele en sportieve doelen in ons werkgebied te ondersteunen. Vandaar dat we keuzes maken. Die keuzes zijn vastgelegd in ons sponsoringbeleid. Binnen de kaders van dat beleid en het vastgestelde budget bepalen vestigingen welke organisaties en initiatieven zij ondersteunen.

Ook op regionaal niveau dragen we graag bij aan toonaangevende evenementen. Het zijn evenementen waar onze medewerkers en cliënten met veel plezier samen aan deelnemen. We zijn dan ook al jarenlang een van de grotere sponsoren van:

  • de Kustmarathon Zeeland
  • de Singelloop Breda
  • de Harbour Run Rotterdam
  • het Beachevent Roosendaal

Foto-impressie sponsoring:

Singelloop + Harbour Run

In 2018 gingen drie collega’s een wel heel bijzondere uitdaging aan: zij liepen op één dag zowel de Singelloop als de Harbour Run. Van deze prestatie is een videoverslag gemaakt. Ook van andere evenementen, met doorgaans zo’n honderd collega’s, familieleden en cliënten aan de start, zijn beeldverslagen te vinden op onze site.