Verklaring beleids- en kwaliteitsbepalers

Samen met Compliance, kwaliteitsmanagement en Bureau Vaktechniek hebben beleids- en kwaliteitsbepalers op 12 maart 2019 het stelsel van kwaliteitsbeheersing geëvalueerd en op 12 maart 2019 de volgende conclusies getrokken.

Uit deze bovengenoemde evaluatie volgt dat:


  • de rol die beleids- en kwaliteitsbepalers vervullen door Compliance, Kwaliteitsmanagement en Bureau Vaktechniek als kritisch en goed wordt ervaren;
  • de beleids- en kwaliteitsbepalers een goede relatie met de eindverantwoordelijk accountants en eindverantwoordelijk professionals hebben, betrokken en slagvaardig zijn;
  • de beleids- en kwaliteitsbepalers frequent overwegen of aanpassing van het stelsel nodig is en dat zij kritisch blijven ten aanzien van de gewenste en gerealiseerde kwaliteit.

“Hierbij verklaren wij dat wij, met betrekking tot de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018, het stelsel van kwaliteitsbeheersing en interne kwaliteitsbewaking hebben geëvalueerd en hebben vastgesteld. Op basis van deze evaluatie en met inachtneming van het voorgaande hebben de beleids- en kwaliteitsbepalers vastgesteld dat:


  • het stelsel van kwaliteitsbeheersing van DRV Accountants & Adviseurs naar ons inzicht doeltreffend heeft gefunctioneerd;
  • intern toezicht op de naleving van de onafhankelijkheidsvoorschriften is uitgevoerd; en
  • een gestructureerd en effectief beleid is gevoerd om de basiskennis van zowel de medewerkers als de partners en de ontwikkelingen op het vakgebied te onderhouden.”

Roosendaal, 12 maart 2019

M. Bick RA

drs. J.F.I. Gijsel RA

M.J.P. Utermark AA